יום ראשון, 12 בפברואר 2012

כל העולם ברסלב

לעתיד כל העולם יהיו ברסלב. 
לעתיד לבוא, או שהוא כבר בא?

ברסלב = לב בשר.

כיום, גם ה"מתנגדים" מדברים מהתבודדות. מהעניין שצריך לשפוך את הלב לפני השם. כיום, גם ה"ליטאים' יודעים מהעניין של קברות צדיקים. וכל רב בישיבה, במקום יותר מידי להרביץ מוסר, הוא גם מדבר מהעניין של "אין יאוש" ועל ה"שמחה".

כל רב, יגיד לתלמידים שלו: 'ר' נחמן זה לא הננחים שקופצים ברחובות.. ר' נחמן זה כאן בישיבה...'
כל מרצה בכיר, יודע להטעים את דרשותיו עם דיבורים של רבנו גם אם הוא לא אומר זאת בשם רבנו...

אז העתיד הגיע?

מסתבר שכן
אין תגובות: