יום ראשון, 19 בפברואר 2012

פרשת תרומה, לנדב לבך להיות נ נח

ויקחו לי תרומה, רש"י מפרש שכל הנדבות היה כפי לב הנודב חוץ ממחיצית השקל, שזה היה שוה, ורבו המפרשים להורות איך שמחצית השקל מראה על אחדות ישראל שכולם חצי ושווים וצריכים זה לזה. והנה "מחצית השקל" בגמטריא 983, (כי צריכים לתת מחציתו), שזה ממש פעמיים נ נח נחמ נחמן מאומן (491) עם הקלבון (כאשר מי שהוא נתן מחצית השקל בעד חבירו היה צריך להוסיף עוד קצת הנקרא קלבון).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...