יום רביעי, 1 בפברואר 2012

צריך תמיד לבקש את ה' יתברך בכל מקום

העקר הוא מבטן שאול שועתי
גם מבטן שאול ממש צריכים לצעק אל ה' כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון שהעקר הוא מבטן שאול שועתי.
וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה שנסמך לזה.
שהכל בבחינה הנ"ל שהצדקת הכרחה לירד למקום טמא ומטנף כזה כדי שבעצם כחה תבקש ותחפש גם שם את ה' יתברך ועל ידי זה תעלה עם אברהם בעליה גדולה בבחינת ויעל אברם ממצרים.

וכן צריכים בכל דור ודור בכלליות ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד לבקש תמיד את ה' יתברך בכל מקום שהוא ולזעק בכל עת לה' יתברך
בבחינת מבטן שאול שועתי. ואל יתיאש מן הצעקה והבקשה לעולם עד ישקיף וירא ה' משמים.
(שיחת הנפש את כא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...