יום רביעי, 8 בפברואר 2012

לציית לרבי נחמן

אמר כל מי שיצית אותי ויקים כל מה שאני מצוה
בודאי יהיה צדיק גדול יהיה מה שיהיה.
והעקר להשליך שכל עצמו לגמרי רק כאשר יאמר הוא יקים הכל כמאמרו.
ואמר אז ענין עם נבל ולא חכם, כמבאר בספר לקוטי א' בסימן קכ"ג
מן הסתם מי שיכול ללמד ביותר מסגל ביותר

(חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו)

אין תגובות: