יום חמישי, 2 בפברואר 2012

רבנו הזהיר מאוד לקרב נפשות לה' יתברך

 "כמה פעמים היה מדבר הרבה עימנו והזהיר אותנו מאד לקרב נפשות להשי"ת , להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם , לקרבם להשי"ת. ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם , אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם להשי"ת ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא , שיכנס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה , גם כן טוב מאד , מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים , כשידבר ויחזור וידבר , אולי יזכה לעוררם באמת להשי"ת ולקרבם לעבודתו יתברך אשר אין דבר גדול מזה , כמובא בכל הספרים , בפרט בזוהר הקדוש , כמו שכתוב שם – זכאה מאן דאחד בידא דחייבא וכו' וקודשא בריך הוא משתבח בה בכל עלמין".
חיי מוהר"ן תקמ"ג

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...