יום שבת, 11 בפברואר 2012

נגעת נשאת


נגעת נשאת..... :)

שאזכה רק לגעת..!!

אחרי דיבור כזה, אני חייב לנסוע לרבי שמעון, לגעת בכולם... אולי יש שם אחדאין תגובות: