יום חמישי, 23 בפברואר 2012

עקר התשובה היא בבחינת תפילה לעני

ועקר חשיבות התפילה והדבורים אצל ה' יתברך הם התפילה והדבורים של העני והדל
שכתוב בזהר הקדוש על פסוק תפילה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו. כמה וכמה יקר אצל ה' יתברך תפלת העני אפלו העני המתפלל על צרכיו הגשמיים על חסרון פרנסתו.
מכל שכן וכל שכן כשהאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו שהוא עני ודל מן הדעת שזהו עקר העניות .

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אין עני אלא בדעת דהינו כשיש לו מעשים רעים שזהו עניות הדעת. כי אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מכל שכן כשנופלים עליו שני מיני העניות שהוא עני מן הדעת מרבוי קלקוליו העצומים וגם הוא עני ומחסר פרנסה מאד. והעניות וחסרון פרנסתו מבלבל אותו מאד.
וכשמשכיל על דרכיו ומטה לבו להכרוזים והרמזים שה' יתברך קורא אותו בכל יום ורואה שאין לו שום תקוה.
כי מימין ומשמאל אין סומך מעשיו מקלקלים מאד ופרנסתו דחוקה ואשתו ובניו צועקים לחם ופרנסה ומלבושים ושארי הצטרכות ההכרחיות וכשהוא מתגבר מכל זה ושופך שיחו לפני ה' יתברך מתוך עצם עניותו ודחקו בבחינת תפילה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו.
שזהו בחינת קרבן עני בחינת עשירית האיפה שבאה בדלי דלות זה יקר מאד מאד אצל ה' יתברך

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...