יום שלישי, 21 בפברואר 2012

עקר הגדלת כבודו הוא על ידי תפילה

עקר הגדלת כבודו הוא על ידי תפילה שעל ידי זה רואין נפלאותיו העצומים ביותר וזה הדרך של התפילה גלו לנו אבותינו. והראשון היה אברהם שיגע וטרח בעבודתו מאד ושבר ובטל כל תאותיו. ומסר נפשו בשבילו יתברך כל ימיו. והרבה בתפילה ותחנונים מאד עד שהמשיך דרך התפילה בעולם ותקן לנו תפלת שחרית וכן אחר כך בא יצחק ויעקב ותקנו יותר תפלת מנחה ומעריב.
 וכן כל הצדיקים האמתיים שאחריהם עד היום הזה כלם הלכו בדרכיהם וחזקו אותנו להרבות בתפילה ותחנונים
ואנו צריכים לבטל דעתנו הפחותה והחסרה מאד ולילך בדרכיהם של אבותינו ורבותינו להרבות בתפילה על כל דבר ולהאמין שיש כח בידינו לנצח אותו יתברך
להפך דעתו מדין לרחמים אף על פי שאי אפשר להבין כל זה אף על פי כן האמת הוא כן, וזה עקר הגדלת כבודו בשלמות כנ"ל

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...