יום ראשון, 5 בפברואר 2012

לא לדחוק את השעה

"מי שרוצה לישון ואינו יכול לישון העצה לזה-לבלי להכריח עצמו כ"כ לישון ,כי כל מה שמכריח עצמו לישון ,מתגבר עליו ביותר מניעות השינה.
ועניין זה גם בכל הדברים שבעולם , לבלי להכריח עצמו ביותר, כי כל מה שמכריחין עצמו ביותר לאיזה דבר, מתגבר עליו ביותר ההפך דייקא!

ואפילו בעבודת ה' צריכין לפעמים זאת, לבלי להכריח עצמו יותר מידיי ,אף על פי שבאמת צריכין להיות זריז גדול מאוד לקדש עצמו כראוי ולזכות לעבודת ה' בשלמות במהירות גדול, ואסור להניח מיום לחברו כלל, כי אין העולם עומד כלל אפילו כהרף עין,ועל כן כל מה שיכולין להתגבר לעשות איזה דבר בעבודת ה' ,צריכין לעשותו מיד דייקא בלי איחור ועכוב כלל אפילו רגע אחד, כי מי יודע כמה מניעות ועכובים וסכסוכים יהיה לו בשעה האחרת, כי אין להאדם בעולמו כי אם אותה השעה ואותו הרגע בלבד.

כי אף על פי כן לפעמים להמתין ומכריחין עצמו לאיזה דבר ואינו עולה בידו , צריכין לפעמים להמתין ולבלי לפול בדעתו מזה, ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו הדבר, וימתין קצת עד עיתו...."

(חיי מוהר"ן שלא לדחוק את השעה תלא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...