יום שני, 27 בפברואר 2012

עקר ההתחזקות לתפילה על ידי הבית המדרש של הצדיק

וזה דברי "עונות גברו מני פשעינו אתה תכפרם אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך. וכו'. "
הינו שהעונות גברו ממנו מאד ואין כחנו אלא בפה לבקש פשעינו אתה תכפרם.
וכמו שאמר בפסוק הקודם לזה שומע תפילה עדיך כל בשר יבאו אפלו גרוע ופגום כמוני יכול לבוא עדיך על ידי תפילה.
אך עקר ההתחזקות לזה כי הלא הבעל דבר מתגבר בחלושי כח כאלו לרשל ידם ולהרחיקם חס ושלום גם מזה מלהתפלל ולצעק תמיד לה' יתברך מכל מקום שהוא בכל זמן ובכל מקום וכו'.

על זה אמר אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך וכו'


שהעקר לזכות לזה הוא על ידי בחינת הבית המקדש שהם הבתי מדרשות של הצדיקי אמת שהם בחינת מקדש מעט כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. 

כי אין מקום לברח ולנוס כי אם אל הבית המדרש לכלל בתוך הקבוץ הקדוש של הנפשות המקרבים עצמם להצדיק האמת שהוא בחינת הרבי של הישיבה.
(שיחת הנפש מב)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...