יום ראשון, 12 בפברואר 2012

נהר המטהר מכל הכתמים


כל המניעות של האדם לחיות, נובעות רק מ'פצעים' של העבר... - 'כתמים'...

עובדה היא: ילד אין לו את המרירות והעצבות הזו... - הוא חי!

מי לא רוצה להכיר נהר כזה, נהר הנעורים... נהר שמטהר מכל הכתמים


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...