יום שבת, 11 בפברואר 2012

הבטחה לאנשי רבנו הפחותים


בעולם נהוג, שמי שיתמיד בלימודו, ויהיה "עילוי" אז מובטח לו שהוא יהיה 'גדול בתורה'... 'מורה דרך'... מובטח לו עתיד....
מעניין שאצל רבי נחמן, זה כאילו הפוך...
"הפחות שבאנשייי"... רבנו מבטיח לו שהוא יהיה "צדיק גדול"

שבוע טוב


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...