יום שלישי, 7 בפברואר 2012

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי ".

שאזכה לשבת בבית ה' לחזות בנעם ה' וכו' שהוא רצון דקדשה ומאחר שכל רצוני רק לזה וכל שאלתי ובקשתי כל ימי חיי הוא רק זאת.
בזאת אני בוטח בכל המלחמות שקמים עלי ובכל המחנות החונים עלי ומקיפים ומסבבים אותי מכל צד ופינה ומצידי צדדים שאף על פי כן לא אתירא מהם.
כי אני בוטח בזאת שהיא "אחת שאלתי" וכו' שהיא התגברות הרצון דקדשה שאני מתגבר בכל עת, שעל ידי זה יסיעני ה' יתברך לנצחם ולשברם.
כי עקר ההתגברות במלחמה הוא על ידי הרצון דקדשה
(שיחת הנפש אות כו')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...