יום שבת, 4 בפברואר 2012

באמת לאמתו אין שום דבר שיעמד בפני התשובה

אין דבר שיעמוד בפני התשובה.

מי שאינו רוצה להטעות את עצמו שלא לאבד את עולמו חס ושלום, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין אותו יותר, הוא מרחם על עצמו יותר, וצועק אל ה' יותר ויותר מעמקא דלבא, עד ישקיף וירא ה' משמים, כי באמת ה' יתברך חפץ חסד הוא,

ואין שום דבר שיעמד בפני התשובה וכמו שמצינו כבר בכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו בטפי המח וכפרו בעקר ואף על פי כן נתקבלו בתשובה, ואזי כשזוכה לעמד בנסיון הזה ושב בתשובה שלמה אף על פי שנדמה לו שמרחיקין אותו כנ"ל, אזי ה' יתברך מרחם עליו ונתקרב על ידי זה דיקא על ידי שעמד בנסיון זה של התרחקות כנ"ל והבן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...