הלכות מגילה 1


משנכנס אדר מרבים בשמחה, 
וישראל שיש לו דין ודברים עם אינו יהודי ישפוט עמו בחודש זה.אין תגובות: