יום שני, 30 בינואר 2012

"מודים אנו לך "

על ידי התפילה וההתבודדות מהפך הירידה

וזהו עקר ברכת "מודים אנו לך וכו' " ,זהו בחינת הכריעה של מודים, כי הכריעה וההשתחויה שמודים לה' יתברך כשנצולין מהצרה של הנפש.
זהו בעצמו בחינת הירידה שנתהפכה לעליה.

ואז צריכין להשתטח לפני ה' יתברך בכריעה ובהשתחויה בתחנה תפילה בקשה בבחינת יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה. ואז כשהוא חזק בזה כמבאר אצלנו במקומות אחרים באריכות. אזי זוכה שיתהפך הירידה לעליה גדולה.
(שיחת הנפש אות יט)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...