יום שני, 23 בינואר 2012

בעזה"י הלילה יש אוטובוס מהצפון (ובסתמא מעוד מקומות קדושים) ליוסף הצדיק!!

המחיר שמונים שקל, שאר הפרטים איני יודע, שמעתי מאלף סמך נ"י. נ נח

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...