יום חמישי, 19 בינואר 2012

אין לשער מה שנעשה מהתבודדות ומכל פסיעה

"אין לשער מה שנעשה מהתבודדות ומכל פסיעה"
מי יוכל למנות ולשער יקרת קדשת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על העפר כשהולכים. לדברים שבקדשה כגון לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולקבל פני רבם דקדשה ולשפך שיחם בהתבודדות לפני ה' יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על העפר נעשים תקונים ושעשועים גדולים למעלה שאי אפשר למנותם ולשערם
(שיחת הנפש אות ז)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...