יום רביעי, 25 בינואר 2012

אין עוד מלבדו


אפילו בשאול תחתיות יכולים להיות סמוכים אליו יתברך!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...