יום חמישי, 26 בינואר 2012

רבנו הכניס באנ"ש אמונת חכמים.


פעם אחת ספרתי לפניו מענין החסיד מאמשטרדם שהיה מפרסם בבראד שנסע לארץ ישראל וראיתיו בקהלת קרעמיניץ בחזירתו מארץ ישראל.
וספרתי לו ששמעתי ממנו שאמר שכבר הרג את היצר הרע.
השיב לי בלשון גערה ואמר
וכי מה צריכין לדבר שהרג את היצר הרע
מאחר שהתענה כל כך
כי החסיד הנ"ל התענה הרבה מאד
כי שמעתי מחותני זכרונו לברכה שהתענה מאה וששה פעמים משבת לשבת רצופים


[אמר המעתיק הכלל היוצא מדברים אלו וכיוצא בהם
שרצה רבנו זכרונו לברכה להכניס באנשי שלומנו אמונת חכמים שלמה ולבלי להרהר אחריהם כלל
רק לידע ולהאמין שכל דבריהם אמת וצדק ונאמנים דבריהם וכו']


ויש שהיצר הרע שלהם הוא בחינת קלפה דקה וזה היצר הרע אין מגרין אלא באיש חיל גדול במעלה קצת אבל עדין אין זה היצר הרע של הצדיקים האמתיים כי היצר הרע שלהם הוא מלאך הקדוש ממש

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...