יום שישי, 13 בינואר 2012

בריאה חדשה

כשהאדם עולה מדרגא לדרגא בעבודת השם זה בחינת בריאה חדשה, כי נעשה בריה חדשה ממש, בבחינת "אני היום ילדתיך"
הנאמר על האדם כשנעשה בר. מצוה, דהינו בן שלש עשרה שנה שנתחיב במצוות, כמבאר בזוהר הקדוש, וכמו כן הוא בכל עת שהאדם מקדש ומטהר עצמו ומקבל על עצמו על עבודת השם ביותר, שאז נאמר עליו, אני היום ילדתיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש, ועל כן קדם שזוכה לזה לעלות מדרגא לדרגא שיהיה נעשה בריה חדשה, קדם לזה צריך שיהיה ירידה שהוא תכלית העליה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...