יום שני, 2 בינואר 2012

מי שיש לו אמונה מבלה חייו בטוב תמיד.

"מי שיש לו אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי בוודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך גם כן טוב. כי הוא בטוח שאף על פי כן ה' יתברך ירחם עליו להבא וייטיב אחריתו, כי מאחר שהכל מאיתו יתברך ודאי שהכל לטובה. אבל מי שאין לא אמונה חס וחלילה חייו אינם חיים כלל כי תכף כשעובר עליו איזה רעה אין לו שום חיות כי אין לו במה לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה כלל ואין לו חיות וכו'."

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...