בול על ציון הקודש של רבינו

בעזה"י שישלח כבר את ציון רבינו הקדוש לירושלים!

http://www.panoramio.com/map/?user=5482047

אין תגובות: