יום רביעי, 4 בינואר 2012

רבי נתן מברסלב


קבוצת חסידים מתלמידי הצדיק מברדיטשוב ובינהם רבי נתן הוסבו לסעודת מלווה מלכה, החליטו הנאספים כי יש לקנות כעכים לסעודה והפילו גורל בינהם מי יהיה השליח אשר ילך להביאם.

הגורל נפל על רבי נתן והוא יצא למלא את השליחות באמצע הדרך שקע במחשבות אודות מצבו הרוחני הרצוף בעליות ומורדות ולבו נתמלא מרירות ועצבות.
רגליו נשאוהו אל עזרת הנשים של בית המדרש ושם התחיל להגיד פרקי תהילים בתחנונים ובצער הנובע מעומקי הלב.
בתפילתו הגיע עד פרק ג' ומרוב היגיעה נפל לארץ ונרדם.
והנה רואה הוא בחלומו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
מתחיל הוא לעלות בשלבי הסולם ונופל אחורניתף עולה עוד קצת וחוזר ונופל וכו הלאה.
וככל שעלה יותר ,כך הייתה גם הנפילה גדולה יותר, עד שלא היה בכוחו להמשיך ולעלות.

והנה, הופיע לפניו איש בעל פנים מאירות אשר אמר לו :
"טפס והחזק את עצמך" כלומר נזה שוב לעלות , אך החזק עצמך היטב.

רבי נתן נעור משנתו ודמותו של האיש נשארה חקוקה בלבו,רק כשנה לאחר מכן,כאשר התקרב אל רבי נחמן ,ידע מי היה אותו הצדיק מופלא אשר הופיע בחלומו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...