יום ראשון, 1 בינואר 2012

ישראל אשר בך אתפאר

"צריך לדעת, שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל אפילו פושעי ישראל, וכל זמן ששם ישראל נקרא עליו יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאד חס ושלום, כי עדין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנ"ל ועל כן עדיין יכול לשוב לה'. והעיקר הוא על ידי אנשי אמת שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בהגרוע שבגרועים ולהשיב הכל להשם יתברך "כדי להראות ולגלות בעולם שהקב"ה מנהיג את הדברים מלמעלה, וכל הבריאה מתבטלת אליו, לא צריך להיות צדיק גמור. כל מעשה שלך שמבטא את זה, גורם להתפארות של הקב"ה בך
ההתפארות באה מנקודת האמת שיש בכל יהודי. בכל יהודי יש נקודה כזאת, והיא תמיד נמצאת שם בלב,
רבי נתן אומר שכל מי שיש בו את נקודת האמת, אי אפשר שלא יהיו בו נקודות טובות. לכן כל מי ששם ישראל עליו, כלומר שהוא לא כופר חס ושלום באמונה, עדין ישנה התפארות של הקב"ה עליו
יש מי שנקלע לייאוש מאד חמור, והוא חושב שכביכול לקב"ה אין שום תועלת ממנו
אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאד למה לא להתייאש? "כי עדין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו"- עדין בבחינות המועטות שבהם מתגלה נקודת האמת שבך, הקב"ה מתפאר בכך, וממילא מחבב אותך.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...