יום רביעי, 11 בינואר 2012

סבא ישראל: ר' נתנאל תפילנקי מספר על הפעם הראשונה שיצא להתבודד...

סבא ישראל: ר' נתנאל תפילנקי מספר על הפעם הראשונה שיצא להתבודד...: כבר סיפרנו שר' ישראל קירב את ר' דוד שכטר ויש לזה המשך: כאשר ר' ישראל היה מגיע אל ר' דוד הנ"ל מידי יום ביומו ללמוד ספרי רבינו ז"ל היה מתלוו...

אין תגובות: