יום ראשון, 29 בינואר 2012

מהנגלות של רבי נחמן אין צריך ללמוד כלל

 אמר [רבי נחמן] מהנגלות שלי אין אתם צריכים ללמד
הינו אף על פי שכפי שאתם רואין ממני נדמה לכם שאני על פי רב בעצבות
אין אתם צריכים ללמד מזה, רק להיות בשמחה תמיד.
כי האם אתם מדמים עצמכם אלי בכל הדברים לעשות כמוני.
גם באמת אני בשמחה
רק מחמת שאני צריך תמיד לפנות הדרך וכולי ...
(חיי מוהר"ן - רל )

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...