רבינו לנצח נצחים"רבינו הקדוש ,כל מה שרבנו הקדוש הוא בעולם הזה ,ובעולם הבא לנצח נצחים!
זה כל חיותינו ,צריכים למסור נפשינו לא לשמוע לשום קול שבעולם "

אין תגובות: