יום שני, 16 בינואר 2012

רבינו לנצח נצחים"רבינו הקדוש ,כל מה שרבנו הקדוש הוא בעולם הזה ,ובעולם הבא לנצח נצחים!
זה כל חיותינו ,צריכים למסור נפשינו לא לשמוע לשום קול שבעולם "

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...