יום שני, 9 בינואר 2012

כל תנועה בעלמא לה' גדולה ויקרה לה'

ואם אתה רחוק מאד מאד ממנו יתברך ונדמה לך, שאתה פוגם ממש בכל שעה נגדו יתברך, נגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגשם כל. כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק את עצמו מעט מעט מן גשמיותו אפילו תנועה בעלמא, שהוא ממשיך את עצמו מגשמיותו אליו יתברך היא גדולה ויקרה מאד מאד אצלו יתברך והוא רץ בזה אלפי אלפים פרסאות בעולמות עליונים
(משיבת נפש אות לג)

אין תגובות: