מה שמשיח יעשה לישראל רבנו יכול לעשות


אמר כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות
רק שהחלוק היא שמשיח יגזר אמר ויקום אבל אני
[ופסק ולא דבר יותר]
נסח אחר
אבל אני, איני יכול לגמר עדין

 חיי מוהר"ן אות רסו

אין תגובות: