יום שני, 23 בינואר 2012

ע"י רבנו נחמן אםשר להכיר גדולת הבורא.

פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר:
שעל ידו יכולין להבין קצת גדלתו יתברך.
הינו על ידי שרואין גדלת השגתו עד היכן עד היכן זכה להשיג פלאי פלאות גדולות ונוראות וכו'
ואף על פי כן מה אניהלא אף על פי כן אני רק חתיכת אדם 


מזה יכולין להבין וללמד אלפים קל וחמר לגדלת הבורא יתברך.
ובאמת מי שזכה להכיר את גדלת רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה
היה משתומם ומתבהל מאד מגדלת הבורא יתברך.
כי על ידי גדלת רבנו זכרונו לברכה היה יכול להבין קצת כפום מה דמשער בלבה את גדלתו יתברך

(חיי מוהר"ן - רפא - גדולת נוראות השגתו)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...