יום שני, 16 בינואר 2012

שפוך שיחה עם ה' יתברך

"כשמתחיל האדם לרחם על עצמו ומרגיש עניותו ודחקו במעשים טובים וטוען עם השם יתברך ומתקוטט עמו ומתרעם עליו יתברך על שאינו מקרבו אליו ושופך שיחו ולבו לפניו עד שנתעורר בבכיה וכו'.
כמה וכמה יקרה תפילה זו בעיני השם יתברך"
(שיחות הנפש אות ב')

אין תגובות: