יום שלישי, 31 בינואר 2012

אנכי ה' אלוקייך. אמר רבי נחמן :
כשאדם יודע שכל מארעותיו הם לטובתו
זאת הבחינה היא מעין עולם הבא
כמו שכתוב: "בה' אהלל דבר באלוהים אהלל דבר"
וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא
כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה "ביום ההוא יהיה ה' אחד" וכו'
והקשו: וכי האידנא לאו הוא אחד ?
ותרצו חכמינו, זכרונם לברכה.
האידנא מברכין על הטובה הטוב והמטיב
ועל הרעה דין אמת
ולעתיד כלו הטוב והמטיב
שיהיה שם ה' ושם אלהים אחדות אחד


(ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ד )

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...