יום שלישי, 3 בינואר 2012

לפרש שיחתו לפני ה'

האדם הזוכה להיות רגיל להתבודד באמת ולפרש שיחתו לפני השם יתברך כראוי בפרט אם זוכה להתבודד בשדות וביערים, אזי הוא מרגיש בכל פסיעה ופסיעה. שפוסע שם טעם גן עדן גם אחר כך כשחוזר משם אז כל העולם חדש בעיניו ונדמה לו כאלו הוא עולם אחר חדש לגמרי ואין העולם נראה בעיניו כלל כאשר מקדם

אין תגובות: