יום רביעי, 4 בינואר 2012

לכבוד ההילולא של רבי נתן. אוסף דיבורים

רבי נתן, אצלו, אי אפשר להיות בלי רבנו הקדוש. הוא ראה את גדולת רבנו, אז הוא נתבטל לגמרי!, כן, כן. לא היה לו שום מחשבה של כבוד, של גאוה, של: 'אני, אני, אני תלמיד רבנו הקדוש, אני זוכה לשמוע תורות כאלו, מעשיות כאלו', והוא היה אפס ואין, הוא הבין שהוא רחוק מהשם יתברך לגמרי, נגד רבנו, כן.
כן, אבל הוא היה גאון, 'אבל אני, אני לא כלום', אדרבה הוא היה עניו, זה חכמה גדולה, איש כזה יהיה אפס ואין? איך זה? זה למעלה מן הטבע. 
זה רבינו הקדוש האיר עליו, שיהיה אצלו אפס ואין, כן, אם לא, אז לא יכול לקבל מרבנו, כן (סבא צוחק), 'ואני אפס ואין ממש!', הוא היה גאון, אבל... 'ואני ממש כלום'. 
אני לא אומר גוזמאות, רק רבי נתן ידע מרבינו, היה יחיד, יחיד בדורו (הסבא ישראל).
רבי נתן, הוא היה בסכנה בכל יום ובכל עת, הוא היה בסכנה, הם מסרו אותו, והוא ישב בבית סוהר, ונסע, ובכל מקום שהלך היה מסוכן להרגו. נו, אנחנו רואים שעכשיו כל העולם יודעים על רבי ותלמיד כזה... 
כל דברי רבינו ורבי נתן. אנחנו צריכים לשמור כל רגע שאנחנו חיים, לשים כל כוחנו ומוחנו ולבנו בה"ליקוטי הלכות", "ליקוטי עצות", ושזה יהיה מונח בכל האיברים, בכל המוח, בלב, בכל איבר, בשביל עבודת השם. לא בשביל להיות בקי, רק בשביל לעבוד השם יתברך עם כל דיבור, כן.
כזה, אנחנו לא מוצאים. יש הרבה רבנים, רבנים ותלמידים, הבעל שם טוב ותלמידיו, והאר"י הקדוש היה לו תלמיד רב חיים ויטל, אבל, רבי כזה ותלמיד כזה, אנחנו לא.. - נעלם מכל העולמות (סבא צוחק) זה נחמן, זה נחמן ונתן.
האבנים עשו ניגון, ניגון יפה (צוחק), רבי נתן עשה את זה, זה הניגון ביער, כן (סבא צוחק), הם זרקו אבנים, אז הוא זימר "אשרינו מה טוב חלקינו.."

רבינו הקדוש היה לו רבי נתן, והוא זכה לראות ולהשיג את עניין רבינו יותר מכל העולם, אין בעולם עוד רבי ותלמיד כזה, כזה אין...
רבי נתן, רבי ותלמיד כזה, לא היה מיום בריאת העולם, לא היה כזה.
אשרינו שיש בעולם "ימי מוהרנ"ת". ורבינו הקדוש אומר: "נחמן ונתן מצחקים מכל העולם" (סבא צוחק), אה, הוא עשה "ימי מוהרנ"ת", הוא ציחק מכל העולם. "ימי מוהרנ"ת" מצחק מכל העולם (סבא צוחק)
עוד לא היה בעולם תלמידים כאלה. רבי נתן זה תלמיד רבינו, והוא היה גאון וצדיק. החותן שלו היה גאון עולמי, רבי דוד צבי - היה רב על שטח גדול ברוסיה, רבינו הקדוש דיבר ממנו, הוא היה גאון. רבינו הקדוש אמר לרבי נתן: "החותן שלך הוא גאון וצדיק!", הוא לא גאון בשביל עצמו, בשביל שם, בשביל כבוד, הוא גאון! ואף-על-פי-כן הוא לא ידע מרבינו.
רבי נתן, תראה את הספרים שלו, תראה את הדיבורים שלו קצת, סתם לדבר? הספרים, התלמידים, הקדושה, החכמה, זה הכל חדש לגמרי.

לכבוד הילולת רבי נתן מברסלב זצוק"ל:
רבנו הקדוש אמר: "הבעל שם טוב היה לו שישים תלמידים, והם היו שישים גיבורים, אני צריך גם כן שישים גיבורים", נו, רצון יראיו יעשה, אז מדוע לא היה לו שישים גיבורים, שישים תלמידים? אז אני אמרתי, שרבינו הקדוש מגלה ומרמז לנו: היה לו רבי נתן, אחד, היה אצלו כל השישים גיבורים. מה שהוא צריך - היה לו, כן, היה לו רבי נתן.

הוא אמר ככה: "אני ותלמידי, ותלמידי רבי נתן, מצחקים מכל העולם".

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...