יום רביעי, 4 בינואר 2012

התחלה חדשה

אמר טוב שיאמר האדם בשעת התבודדות, כשמתבודד בינו לבין קונו יאמר, היום אני מתחיל להתדבק בך ויעשה בכל פעם התחלה כי כל ההמשכות הולכין אחר ההתחלות ואפלו המחקרים אומרים, שההתחלה היא כמו חצי דבר של כל המעשה נמצא ממה נפשך יעשה בכל פעם התחלה ויאמר כנ"ל כי ממה נפשך אם היה מקדם טוב עכשו יהיה טוב יותר ואם חס ושלום, מקדם לא היה טוב בודאי צריך ומכרח לעשות התחלה חדשה
(השתפכות הנפש אות מה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...