יום חמישי, 26 בינואר 2012

על ידי אמירת תהלים תהיה הגאלה השלמה

על ידי אמירת תהלים תהיה הגאלה השלמה

כלל הדברים האלה שעקר ההתרחקות מהתשובה הוא מחמת שצריכין שאנו נתעורר לשוב אליו וההתעוררות כראוי קשה מאד. ובפרט למי שכבר נתרחק ועשה מה שעשה.
ואף על פי כן הכל חפצים ליראה שמו יתברך אך קשה וכבד להם להתעורר וכלם רוצים שה' יתברך יעורר אותם ויחזירם למוטב.
אבל כשיודעים ומאמינים בהאמת שה' יתברך בוחר בזה בעצמו שיהיה רצוננו וחפצנו תמיד להתקרב אליו. ושאין אנו צריכין רק לקח דברים ולשוב אליו כמו שכתוב "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'."
ודרשו רבותינו זכרונם לברכה "איני מבקש מכם אלא דברים".
ובאמת גם הדבורים בעצמו ממנו יתברך רק שאנו צריכין להשתדל לקח אותם עמנו ולדבר בהם לפניו יתברך. וזהו קחו עמכם דברים. קחו דיקא. הינו שהדברים כבר מוכנים מאתו יתברך וה' יתברך מבקש שנקח אותם עמנו לשוב אליו על ידי זה

(שיחת הנפש טו')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...