יום שני, 30 בינואר 2012

פרשת בשלח

יד:ב דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים, ופרש"י ז"ל לפני בעל צפן, הוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי להטעותן שיאמרו קשה יראתן וכו', ע"כ.
רבינו הקדוש גילה בלק"מ שהרוח צפון נשלם על ידי הצדיק. ומכאן רואים שזה הדבר האחרון שנשאר להטעות בני אדם, ענין של הצדיק האמיתי.


במזמור של היום שני, מתהלים: כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ, הר"ת אכת"ע, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...