יום שני, 2 בינואר 2012

יראה ומצווה .

הבעל דבר מתלבש עצמו במצוות היראה ומכניס ומביא גם בלב הכשרים שחלילה לבלות זמן על המחאת כף וריקודין ושמחה בה'(רבי אברהם ב"ר נחמן, ששון ושמחה, תפילה ג)

אין תגובות: