יום ראשון, 29 בינואר 2012

לדבר עם ה' ברוך אתה ה' ...

כשפותחים העיניים, "מודה אני לפניך", מדברים עם השם: "מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה", "ברוך אתה ה', נותן התורה", תמיד אנחנו מדברים עם השם, כשאוכלים, מדברים עם השם, ברוך אתה ה', שנתת לנו ענבים, שנתת לנו... מתנות כאלה - לדבר עם השם תמיד. תמיד עם השם "ברוך אתה ה' המוציא לחם מן הארץ"
"ברוך אתה ה', שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה", שאנחנו אוכלים מצות ואוכלים בסוכות ומתפללים תמיד, ומתפללים ומדברים עם השם.
אתה רוצה לאכול? לא כמו גוי, רוצה לאכול? צריכים לברך: "ברוך אתה ה', המוציא לחם מן הארץ".  נתן לנו ענבים וכל הפירות, בשביל מה? בשביל לאכול שיהיה לנו כח לעבוד השם, "שלא עשני גוי", שלא עשני חמור.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...