יום ראשון, 8 בינואר 2012

לבקש מה' מתנת חינם.

כשמתפלל קודם הדרוש צריך להתפלל בתחנונים ויבקש מהקדוש ברוך הוא ' מתנת חינם.
ולא יתלה בזכות עצמו כלל, רק יעמוד לפני ה' יתברך כ-דל וכ-רש וידבר בתחנונים.
וכן אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר בתפילתו , דהיינו שיתעקש שה' יתברך יעשה לו דווקא רצונו, אלא יבקש רחמים ותחנונים , אם יתן לו ה' יתברך יתן, ואם לא, לא.

אין תגובות: