יום חמישי, 5 בינואר 2012

דיבורייך לה' מחלחלים כמו מים בתוך אבן.

אמר לענין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו אפלו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו שלא פעל עדין בשיחתו ודבוריו כלום אף על. פי כן אל יפל מזה כלל כי באמת בודאי הדבורים עושים רשם, על דרך משל כמו מים היורדים על האבן, אף על פי שנדמה שאין להמים כח כנגד האבן הקשה ואין נכר רשם המים בהאבן אף על פי כן כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים הם עושים נקב בהאבן כנראה בחוש כמו כן אפלו אם לבו לב האבן ואין נכר בו רשם דבוריו ותפלתו אף על פי כן ברבות הימים והשנים ינקב לבו האבן על ידי שיחתו ודבוריו כמו אבנים שחקו מים כנ"ל אמר לענין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו אפלו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו שלא פעל עדין בשיחתו ודבוריו כלום אף על פי כן אל יפל מזה כלל כי באמת בודאי הדבורים עושים רשם, על דרך משל כמו מים היורדים על האבן, אף על פי שנדמה שאין להמים כח כנגד האבן הקשה ואין נכר רשם המים בהאבן אף על פי כן. כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים הם עושים נקב בהאבן כנראה בחוש כמו כן אפלו אם לבו לב האבן ואין נכר בו רשם דבוריו ותפלתו אף על פי כן ברבות הימים והשנים ינקב לבו האבן על ידי שיחתו ודבוריו כמו אבנים שחקו מים כנ"ל
(השתפכות הנפש אות לז')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...