יום רביעי, 4 בינואר 2012

עקשן בעבודת ה'

צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה' והבן הדברים היטב.
כי על כל אדם שרוצה לכנוס בעבודת ה' ואפילו הקטן שבקטנים , בהכרח שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר וכמה מיני נפילות והשלכות. כי לפעמים יש שמפילין אחד בכוונה מעבודת ' ועל כל זה צריכין להתחזקות גדול בלי שיעור. וכמה פעמים הוא צריך להתחזקות ולהתאחז עצמו רק בדרך עקשנות ,

צריכין עקשנות גדול מאוד מאוד בזה. וזכור דבר זה היטב כי תצטרך לזה מאוד.

אין תגובות: