יום שני, 23 בינואר 2012

שובו אלי ואשובה אליכם

כונת ה' יתברך שצועק אלינו "שובו אלי ואשובה אליכם"
זה עקר התשובה שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוכוח בין ה' יתברך ובין ישראל
שה' יתברך צועק אלינו שובו אלי ואשובה אליכם שאנחנו נשוב תחלה.
ועל ידי תהלים שכולל כל מ"ט שערי תשובה על ידי זה נתתקן הכל
כי תהלים נאמר על ידי דוד מלך ישראל שהוא בחינת משיח שיזכה להשיג שער החמשים שכולל הכל, שהוא שכל נפלא שזוכין על ידי זה להכניס בלב ישראל שיצעקו תמיד לה' יתברך שישיבנו אליו.
ועל ידי זה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות שלנו כאלו אנו שבים אליו מעצמנו. כי באמת כל צעקתו יתברך שצועק אלינו שובו אלי וכו'. כונתו זה בעצמו שאנחנו נצעק אליו תמיד השיבנו ה' אליך וכו'
על ידי תהלים נמשך הארת שער הנ' שכולל הכל מתתא לעלא ומעלא לתתא עד שנזכה לצעק אליו תמיד איך שיהיה ועל ידי זה יתתקן הכל וכנ"

(שיחת הנפש אות י')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...