יום רביעי, 18 בינואר 2012

על ידי התחזקות ברצונות טובים נמשך עליו פדיון

"על ידי התחזקות ברצונות טובים נמשך עליו פדיון"
ועל כן באמת הזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מאד מאד שיזהר האדם להתגבר עצמו מאד שיהיה לו תמיד רצונות טובים וכסופין חזקים להשם יתברך. כי העקר הוא הרצון
כי אם האדם הוא כמו שהוא כל זמן שאינו מיאש עצמו ומתגבר ברצונות טובים להשם יתברך ולתורתו וכו', על ידי ידי זה מוסיף כח יותר להצדיקי האמת שעוסקים תמיד להמשיך מצח הרצון שעל ידי זה מעלים משמד לרצון

וצריך להיות חזק בזה מאד מאד בלי שעור וערך ואז סוף כל סוף יזכה בודאי שיהיה נמתק הכל על ידי כח הצדיק שעוסק בפדיון הכולל הנ"ל. ואז יתהפך הכל לטובה כי שם נתתקן הכל"
(שיחת הנפש אות ה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...