יום ראשון, 1 בינואר 2012

ע"י ביזיונות יזכה לתשובה

"עיקר התשובה ע"י ענווה, שהאדם צריך לשים עצמו כאין, כמדבר לדוש, ולא ישגיח כלל על המחלקות והבזיונות שמבזין אותו, רק יחזיק במדת השתיקה, ויהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים וכנ"ל, ואז נקרא חכם באמת וזוכה לתשובה שהוא בחינת כתב, שעל-ידי זה זוכין לכבוד אמיתי ונצחי שהוא כבוד אלוקי"

אין תגובות: