יום רביעי, 18 בינואר 2012

רבינו הקדוש הוא אור של כל העולם

אח"כ כשאנחנו רואים שנופלים לתאוות זה הכל שלא קיבלו מרבינו הקדוש הרפואה , הדבר העיקרי שהוא מציל אותנו , התפילה והתבודדות.
כל העולם רחוקים מזה ואנחנו גם כן רחוקים , צריכים למסור נפשינו על זה לקיים את זה.

אין תגובות: