יום חמישי, 19 בינואר 2012

רבינו הקדוש זה עיניין הגאולה בשלמות.


רבינו הקדוש זה עיניין שלא היה עדיין, זה עיניין הגאולה בשלמות , באמת , אמונה כזו עוד לא היה בעולם , חכמה כזה שזה כל חיותינו , אם אתם רוצים שאני יחיה ,תהיו שקטים
אני אומר שאני צריך זה וזה תתנו. אם לא , אז לא צריכים . יש לנו רופא כזה שהוא כול להחיות מתים, הוא יכול הכל , הוא יחדש אותנו , יחזק אותנו , הוא מחדש הוא נותן לנו מוח חדש ,לב חדש, הכל חדש.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...