יום חמישי, 5 בינואר 2012

סבא באומן: על מי נאמר "עליך"

סבא באומן: על מי נאמר "עליך": גם מה שהוא אמר לפני מאתיים שנה: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח והוא מגלה בהפתק: מה שאמרתי שהאש שלי תוקד עד ביאת המשיח, זה אמרתי עליך ככה כתוב ב...

אין תגובות: