יום שלישי, 24 בינואר 2012

תהלים מעורר לב ישראל להשתוקק לה' יתברך.

תהלים מעורר לב ישראל להשתוקק לה' יתברך.
וזה נחשב להתעוררות שלנו אף על פי שבאמת הכל מאתו יתברך , וזה בחינת תכין לבם תקשיב אזניך.
שה' יתברך בעצמו מכין לבבנו להתפלל אליו.
ואחר כך הוא מקשיב אזניו לשמע דבורינו כאלו הם יוצאים מאתנו בעצמנו.
רק שאנו מחיבים על כל פנים להתעורר לזה בעצמו להשתוקק ולהתפלל לה' יתברך על זה שיכין לבבנו אליו.
שזהו בעצמו בחינת התפילה תכין לבם תקשיב אזניך
וכן מתפלל דוד בספר תהלים הרבה על זה כמו שכתוב אדני שפתי תפתח וכו'.
כי תהלים הוא בחינת התבודדות ושיחה בינו לבין קונו שצריכין להרבות בזה מאד.
כי על ידי אמירת תהלים ושיחה בינו לבין קונו על ידי זה יכולין לפרש שיחתו על הכל ולבקש לה' יתברך על זה בעצמו שנוכל לבקשו השיבנו ה' אליך וכו' באמת

נמצא שהכל מאתו יתברך ואף על פי כן נחשב להתעוררות שלנו מאחר שאנו מתעוררים על כל פנים לבקש על זה וכנ"ל והבן היטב. כי בודאי בלי שום התעוררות כלל אי אפשר להתקרב.

(שיחת הנפש אות יא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...